Θεματικές ενότητες συνεδρίου

  • Πάνελ 1ο: Η κοινωνική αντίληψη και η στάση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος για τον ρόλο του HRM
  • Κεντρικές ομιλίες 4 Ελλήνων επιχειρηματιών
  • Πάνελ 2ο: H αξιοποιούμενη τεχνογνωσία του HRM στην ελληνική πραγματικότητα
  • Κόμβοι διεργασίας για την αποτύπωση του αποτελεσματικού επαγγελματικού προφίλ του σύγχρονου στελέχους HRM
  • Απονομή βραβείων & τιμητικών διακρίσεων: HR Community Awards 2018