Κριτήρια διάκρισης

Οι τιμητικές διακρίσεις αποδίδονται από τον διοργανωτή σε πρόσωπα, εταιρίες και οργανισμούς που επέδειξαν υψηλές ποιότητες και που εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζουν τη συλλογική αντίληψη, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του HRM.

Οι νικητές των βραβείων σε κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των HR Community Awards 2019, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2019.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων