Οι στόχοι του συνεδρίου

Στόχοι του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν προβληματισμοί και να διατυπωθούν απόψεις αναφορικά με το αν:

  • μπορεί η εργασία να είναι ταυτόχρονα παραγωγική αλλά και ψυχαγωγική;
  • το εργασιακό περιβάλλον επιτρέπει να αναπτυχθούν διεργασίες όπως αυτές που αναπτύσσονται κατά την παιγνιώδη διαδικασία;
  • με τα εργαλεία που μας δίνει η θεωρία των παιγνίων και των πιθανοτήτων θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μοντέλα στρατηγικής αύξησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων;
  • θα μπορούμε να μεταφέρουμε την αθλητική νοοτροπία και κουλτούρα στο επιχειρησιακό περιβάλλον και να παραδειγματιστούμε από αυτή;

η εφαρμογή  της «παιχνιδοποίησης» στον εργασιακό χώρο δημιουργεί επιπλέον άγχος στους εργαζομένους, οι οποίοι κατά την προσπάθειά τους να διακριθούν και να επιβραβευτούν μέσω του παιχνιδιού πολύ συχνά οδηγούνται σε burn-out;