Σε ποιους απευθύνεται

  • Στελέχη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
  • Ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων
  • Επαγγελματίες HRM
  • Επιχειρηματίες
  • Συμβούλους επιχειρήσεων
  • Συμβούλους ψυχικής υγείας
  • Life – business – executive coaches
  • Παρόχους εργαλείων, υπηρεσιών και εκπαίδευσης HRM
  • Εκπαιδευτικούς οργανισμούς
  • Ακαδημαϊκούς και φοιτητές του κλάδου