Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι εταιρίες δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα για έναν μόνο τίτλο βραβείου. Από τη δυνατότητα συμμετοχής αποκλείονται όλοι οι χορηγοί του HR Community Conference & Awards 2019, όπως και συγγενείς εταιρίες του διοργανωτή.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα οδηγήσει σε απονομές χρυσών, αργυρών και χάλκινων βραβείων ανάλογα με τον βαθμό εκπλήρωσης των κριτηρίων.

Ο διοργανωτής φέρει το δικαίωμα να διαφοροποιεί και να συμπτύσσει τις κατηγορίες βράβευσης κατά τη διακριτική του ευχέρεια βάσει του αριθμού υποψηφιοτήτων κάθε κατηγορίας.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων