Συνέδριο

Μετάβαση: Είμαστε έτοιμοι να την κατανοήσουμε σε όλο της το εύρος και να τη διαχειριστούμε;

Η εποχή απαιτεί αλλαγή. Η αλλαγή απαιτεί ανεπτυγμένη ικανότητα προσαρμογής, ευελιξίας, επαναπροσδιορισμού, πρόβλεψης και χρήσης κατάλληλων εργαλείων για να κατανοήσουμε τις  μέγα-τάσεις σε macro επίπεδο και  να συν-κατασκευάσουμε τη νέα πραγματικότητα σε micro επίπεδο. 

Οι προκλήσεις των καιρών αναδεικνύουν τη συλλογική ευφυΐα, αποτελεσματικότερη από την ατομική και την επένδυση στις σχέσεις των ανθρώπων σημαντικότερη από τα μοντέλα ιεραρχίας. Αλλάζει το νόημα, που μέχρι τώρα, έδιναν οι άνθρωποι στην εξουσία, στο χαρισματικό ηγέτη, στην αυθεντία που υποστήριζε την ομάδα. Δείχνουν βιώσιμα, μέσα στην οικονομική κρίση, εκείνα τα οργανωσιακά συστήματα, που είναι ανοικτά και ευέλικτα στην αλλαγή, στην καινοτομία, στη διαφορετικότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σε εποχή μετάβασης όλα αλλάζουν.  Αλλάζει το νόημα της εκπαίδευσης, της εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων, των αμοιβών, των συντάξεων, των απαιτούμενων δεξιοτήτων του εργαζόμενου, αξίες αδιαμφισβήτητες για περίπου 80 χρόνια.

Η ελληνική κοινωνία, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σε πολλαπλά επίπεδα, απροσδόκητες και ανεξέλεγκτες αλλαγές, θα πρέπει να αναρωτηθούμε, πώς θα αφομοιώσει τις παγκόσμιες μεταμορφώσεις και με ποιο τρόπο θα καταφέρει να τις προσαρμόσει στο ελληνικό DNA.

Ποια είναι η επιχείρηση που θα επιβιώσει σε αυτό το νέο περιβάλλον; Ποιο  το ανθρώπινο δυναμικό που θα τη δημιουργήσει και θα την στηρίξει; Μέσα από πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, θεσμικές , οικονομικές, τεχνολογικές προκλήσεις, η κοινότητα του ανθρώπινου δυναμικού έχει να αντιμετωπίσει το δίλημμα: εντολοδόχος ή συν-δημιουργός και διευκολυντής (facilitator) μέσα στην επιχείρηση; 

Όλα αλλάζουν. Όλα;

Οι πανανθρώπινες αξίες, η ανάγκη για ανθρώπινη ευτυχία και αυτοπραγμάτωση, η ανάγκη του ανθρώπου για δημιουργία και ανακάλυψη, για ήρεμες ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος αλλά και στην αρχή κάθε εποχής, όσο ιδιαίτερη και θορυβώδης και σκληρή κι αν είναι, παραμένουν ίδιες και απαράλλακτες. Τα εργαλεία αλλάζουν, οι άνθρωποι βαθιά μέσα τους παραμένουν ίδιοι, με τα ίδια κίνητρα είτε καλά είτε επιβλαβή και με τις ίδιες ανάγκες. Αυτό τελικά ίσως να είναι η σταθερά μας και ίσως ένα αισιόδοξο μήνυμα.

Σας προσκαλούμε στο HR Community Conference & Awards 2016, όπου μαζί θα αφήσουμε να συμβεί…

Ενότητες:

  • Panel I: «Η Μεγάλη Εικόνα»
  • Panel II: «Η Ελληνική Αντίληψη της Πραγματικότητας». Παρουσίαση Ερευνών
  • Keynote Speech: Πολυχρόνης Πέτρος, Διευθυντής του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α)
  • Κόμβοι Συμβολής Εμπειρίας HRM
  • Έρευνα: Η Εμπειρία του Συστήματος: Επιχειρηματίες και Εργαζόμενοι
  • Hellenic HR Community Report
  • Panel III: «Οικοσύστημα: Τάσεις στην Εργασία και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» 
  • Απονομή βραβείων, HR Community Awards 2016