Κατηγορίες

Τα βραβεία διακρίνονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες και επιπρόσθετα θα απονεμηθούν τέσσερις (4) τιμητικές διακρίσεις:

Κατηγορίες Βραβείων:

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών.
 2. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών.
 3. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας.
 4. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας.
 5. Βραβείο Ψηφιακής Μετάβασης.
 6. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων.
 7. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων.
 8. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας.
 9. Βραβείο Διασυνοριακής Διαχείρισης.
 10. Βραβείο Ενσωμάτωσης Καινοτομίας. 
 11. Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας.
 12. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών.

 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Κατηγορίες Τιμητικών Διακρίσεων:

 1. Τιμητική Διάκριση «Skywalker» – HR Community 2016.
 2. Τιμητική Διάκριση «HeRa»: HRM Yπηρεσία 2016. 
 3. Τιμητική Διάκριση «HeRa»: HRM Εκπαίδευση 2016.
 4. Τιμητική Διάκριση «HeRa»: HRM Εργαλείο 2016.