Βάλια Περιβολάρη, Διευθύντρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού – Περιφέρεια Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ernst & Young

Human Resources Director South East Europe
EY Ernst & Young

Η Βαλια Περιβολάρη εργάζεται στην εταιρεία ΕΥ Ernst & Young Ελλάδος από τη θέση του HR Director για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (8 χώρες).

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση τον τομέα του Τουρισμού (IHTTI college, Switzerland) και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Τα είκοσι χρόνια που δραστηριοποιείται επαγγελματικά έχει  ασχοληθεί με όλα τα πεδία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην δημιουργία ή αλλαγή της εταιρικής στρατηγικής και την αντίστοιχη εφαρμογή, με πωλήσεις & μάρκετινγκ υπηρεσιών καθώς και με εταιρική επικοινωνία και πιστοποιήσεις ποιότητας εταιρικής διακυβέρνησης.