Πες τους κανόνες με ένα παραμύθι

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διαφοροποίησης και σύγκρουσης σε επίπεδο προσωπικό ή συλλογικό. Καθημερινά άνθρωποι με άλλη κουλτούρα, κοινωνικοποίηση, νοοτροπία, δεξιότητες, ανάγκες, κίνητρα, συμφέροντα καλούνται να συνυπάρξουν, να συνδεθούν και να συνδημιουργήσουν. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά λοιπόν η συναίνεση και η εναρμόνιση συμπεριφορών φαίνεται να είναι κρίσιμη συνθήκη για τη βιωσιμότητα των σύγχρονων οργανισμών.

Μέχρι τώρα τα εργαλεία κανονιστικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων εμποδίζουν μεγάλο μέρος της ελεύθερης συμμετοχής των στελεχών, ματαιώνοντας τη δημιουργική έκφραση και δράση.

Οι ιστορίες που μοιράζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους για καταφύγιο, παρακίνηση, ανακούφιση, συμβουλή και έμπνευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να επιτρέψουν τη δέσμευσή τους στη στρατηγική ενός οργανισμού.

Τα παραμύθια, πραγματικές ή φανταστικές ιστορίες, προσωπικές ή συλλογικές, παραδοσιακές και μη, μπορούν από απλή παράθεση πληροφοριών να γίνουν ένα πολύ δυνατό και χρήσιμο εργαλείο. Δύνανται να μετουσιωθούν σε διηγήσεις που μέσα από την αλληγορία θα πυροδοτήσουν τη φαντασία, θα μεταβάλουν το συναίσθημα, θα εμπνεύσουν και θα επιδράσουν καταλυτικά σε συμπεριφορές, λειτουργώντας ως συνδετική ουσία στα πολύπλοκα συστήματα των ανθρώπων.

Η αφήγηση των ιστοριών, όχι απαραίτητα από επαγγελματίες, αλλά από οποιονδήποτε θέλει να τις μοιραστεί, αγγίζει βαθύτερες ανθρώπινες ανάγκες όπως αυτές του ανήκειν, του σχετίζεσθαι και του φιλοσοφείν. Αποτελεί ταυτόχρονα ρίσκο, ανατροπή, συναινετική διαδικασία και τρόπο δημιουργίας κοινής ταυτότητας για την ομάδα που μοιράζεται την αφηγηματική εμπειρία.

Μπορεί λοιπόν το τεχνοκρατικό περιβάλλον να αξιοποιήσει τις ιστορίες ως εργαλείο συναίνεσης και διαμόρφωσης κουλτούρας;

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου:

 • Εισαγωγική ομιλία: HR Bedtime Stories
 • Panel I: Συμμόρφωση ή Συναίνεση;
  Στελέχη και σύμβουλοι επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικοί επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης θα συναντηθούν για να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τη σύνθεση των δύο προσεγγίσεων στη διαμόρφωση συμπεριφορών και εταιρικής κουλτούρας.
 • Keynote speech:
  «Η αφήγηση ως μέθοδος εναρμόνισης συμπεριφορών και μέσο εξομάλυνσης της οργανωσιακής συνοχής».
 • Panel II: Time for Stories
  CEOs και ΗR Μanagers καταθέτουν την εμπειρία τους και το παράδειγμά τους μέσα από videos και ζωντανές παρουσιάσεις σχετικά με το πώς οι ιστορίες έχουν επιδράσει στην εταιρική κουλτούρα και ταυτότητα.
 • Κόμβοι εμπειρίας HRM: Πες τους Κανόνες με ένα Παραμύθι
  Οι σύνεδροι θα επιλέξουν εταιρικούς κανόνες, θα σχηματίσουν ομάδες και με τη βοήθεια facilitators θα πλάσουν σχετικές ιστορίες που θα επιδρούν στην εταιρική κουλτούρα. Στην ενότητα αυτή θα προσεγγίσουμε βιωματικά πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αφηγηματική μέθοδος στην επαναδιατύπωση του εταιρικού κανονιστικού πλαισίου. Τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας θα παρουσιαστούν από τους συμμετέχοντες στην ολομέλεια και θα συμπεριληφθούν στο Hellenic HR Community Report.
  Επιστημονική υποστήριξη: Παναγιώτης Κόντος,Υποψήφιος Διδάκτορας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
 • Panel III: HR Bedtime Toolbox
  Παρουσίαση έρευνας Skywalker.gr. Εναρμόνιση μέσων, τεχνικών και υπηρεσιών. Θα παρουσιαστούν χρήσιμα εργαλεία για την επιλογή, τη σύνθεση και τη χρήση των ιστοριών στο πλαίσιο των οργανωσιακών αναγκών.
 • Απονομή βραβείων & τιμητικών διακρίσεων: HR Community Awards 2017