Επικοινωνία

Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή συνέδρων και ομαδικών συμμετοχών:

Μάγδα Ζουπαντή
Key Account Manager
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 229
E-mail: mzoupanti@skywalker.gr

Καίτη Σταθοπούλου
Account Manager
Τηλ
.: 210 9730280, εσωτ. 239
E-mail: 
kstathopoulou@skywalker.gr

 

Θέματα χορηγιών και εταιρικών συμμετοχών:

Σοφία Γκοτσοπούλου
Key Account Manager
Τηλ
.: 210 9730280, εσωτ. 237
E-mail:
 sgotsopoulou@skywalker.gr

Σταύρος Σοφιανός
Στέλεχος Εμπορικής Ανάπτυξης
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 244
E-mail: ssofianos@skywalker.gr

 

Σχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του συνεδρίου:

Γιάννα Μίχου
Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 236
E-mail: gmichou@skywalker.gr
Τάνια Καρατζή
Διευθύντρια Προγραμμάτων Απασχολησιμότητας
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 213
E-mail: tkaratzi@skywalker.gr

 

Συνεργαζόμενοι φορείς, υποστηρικτές και αιγίδες:

Γεωργία Κωνσταντίνου
Διευθύντρια Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 210
E-mail: gkonstantinou@skywalker.gr
Άννα Βενιέρη
Public Relations Director
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 206
E-maill: avenieri@skywalker.gr

 

Υποψηφιότητες και Επιτροπή Αξιολόγησης Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων:

Μαρία Γκούνη
Διευθύντρια Εκδηλώσεων
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 205
E-maill: mgkouni@skywalker.gr
Έλενα Κένταρχου
Διευθύντρια Προγραμμάτων Κατάρτισης
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 207
E-maill: ekentarchou@skywalker.gr 

 

Θέματα marketing συνεδρίου, χορηγοί επικοινωνίας και δημοσιογράφοι:

Μαίρη Κατσαπρίνη
Events Marketing Director
Tηλ.: 210 9730280, εσωτ. 242
E-maill: mkatsaprini@skywalker.gr
Ελισάβετ Καλαρούτη
Διευθύντρια Marketing
Tηλ.: 210 9730280, εσωτ. 217
E-maill: ekalarouti@skywalker.gr