Χατζάκης Νεκτάριος, CEO Biorecycling Ltd

Linked in: https://www.linkedin.com/in/nektarios-hatzakis-42a83731