Αλεξάκη Μαίρη

DPO, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Οργάνωση και Διοίκηση από το ίδιο τμήμα.

Είναι πιστοποιημένη Επικεφαλής Επιθεωρητής Ποιότητας για το πρότυπο ISO9001.

Από το 2000 εργάζεται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ως Προϊσταμένη Διαχείρισης Ποιότητας και Υπεύθυνη Φυσικής Ασφάλειας ενώ πρόσφατα ορίστηκε ως Υπεύθυνη για την Προστασία Δεδομένων (DPO) της Τράπεζας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών της απασχόλησής της στην Παγκρήτια Τράπεζα, έχει αναλάβει εκτός από την πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ISO9001, πολλά έργα, όπως το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας και τη Συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR και είχε ενεργή συμμετοχή σε πολλές ομάδες έργων όπως η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Στο παρελθόν είχε αναλάβει την εκπαίδευση προσωπικού και μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση παραπόνων των πελατών.

Έχει απασχοληθεί επαγγελματικά στον τομέα της ποιότητας σε επιχειρήσεις μεταποίησης αλλά και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Στο παρελθόν ασχολήθηκε με την εκπαίδευση (ΤΕΙ, ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια κλπ) και υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης σε Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280