Εσπερίδα: Πλάτωνας ή Αριστοτέλης;

Σας προκαλούμε σε έναν διαδραστικό ανοικτό διάλογο για να δούμε πώς οι αξίες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και η αδιαμφισβήτητη σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη μπορούν να αλλάξουν τον σύγχρονο τρόπο  σκέψης.
Οι εταιρίες στο DNA τους έχουν  αξίες όπως της Ηθικής και της Δικαιοσύνης που χρειάζονται επαναπροσδιορισμό.

Θα ασχοληθούμε με ζητήματα όπως:

Ποια είναι η σχέση του ηγέτη με τη δικαιοσύνη;
Πόσο δίκαιος μπορεί και πρέπει να είναι ο ηγέτης;
Πώς επιτυγχάνεται η αρετή σε μια εταιρία;
Ο ηγέτης απλώς διοικεί ή και διδάσκει/εκπαιδεύει;