Φόρμα Συμμετοχής Βραβείων

Υποψηφιότητες για τα HR Community Awards 2019 θα γίνονται δεκτές έως και τις 24 Απριλίου 2019 στις 23:00 το βράδυ.
Οι νικητές των βραβείων σε κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των HR Community Awards 2019, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2019.

Λίστα Βραβείων:

Επωνυμία Εταιρίας (απαραίτητο):

Αριθμός εργαζομένων (απαραίτητο):

Όνομα Διευθύνοντος Σύμβουλου ή Iδιοκτήτη ή Διαχειριστή (απαραίτητο):

Όνομα Υπεύθυνου Αίτησης (απαραίτητο):

Τηλέφωνο Υπεύθυνου Αίτησης (απαραίτητο):

Κινητό Υπεύθυνου Αίτησης:

Email Υπευθύνου Αίτησης (απαραίτητο):

Σύντομη περιγραφή & τεκμηρίωση της υποψηφιότητας (μέχρι 500 λέξεις) (απαραίτητο):


λέξεις. Παρακαλώ περιορίστε στις 500 λέξεις ή λιγότερο.

Αναλυτική περιγραφή & τεκμηρίωση της υποψηφιότητας (μέχρι 1500 λέξεις) (απαραίτητο):


λέξεις. Παρακαλώ περιορίστε στις 1500 λέξεις ή λιγότερο.

Υλικό τεκμηρίωσης (απαραίτητο):
κείμενοβίντεοιστοσελίδεςδημοσιεύσειςάλλο


Επιτρεπόμενα αρχεία pdf,xls,xlsx,mpg,doc,docx,zip μέχρι 8MB

Επωνυμία εταιρίας προς τιμολόγηση (απαραίτητο):

ΑΦΜ (απαραίτητο):

ΔΟΥ (απαραίτητο):

Δραστηριότητα (απαραίτητο):

Διεύθυνση (απαραίτητο):

Περιοχή (απαραίτητο):

Ταχ. Κώδικας (απαραίτητο):

E-mail Λογιστηρίου για αποστολή τιμολογίου (απαραίτητο):

Παρατηρήσεις:Κατά την υποβολή της φόρμας εαν έχετε επισυνάψει μεγάλο αρχείο παρακαλώ περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία

* Κάθε εταιρία με τη δήλωση υποψηφιότητας δικαιούται δύο συμμετοχές στο συνέδριο HR Community Conference & Awards 2019, που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την τελετή απονομής των HR Community Awards 2019 (9 Μαΐου).

** Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ληφθεί μαζί με τον πλήρη φάκελο δήλωσης υποψηφιότητας πριν από ή μέχρι και την 24η Απριλίου 2019 στις 23:00.

***Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία της κατηγορίας βραβείου για την οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα. Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής.

****Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με φαξ στο 210 9709464 ή στο e-mail nkollaros@skywalker.gr υπόψη κ. Κολλάρου με την επωνυμία της εταιρίας σας, αναφέροντας το βραβείο για τα οποίο έχετε υποβάλει υποψηφιότητα. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Δίγκα στο τηλ. 210 9730280 ή το  e-mail admin@skywalker.gr για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με την πληρωμή του κόστους συμμετοχής στα HR Community Awards 2019