Επικοινωνία

Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή συνέδρων και ομαδικών συμμετοχών:

Γιάννα Μίχου
Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 216
E-mail: gmichou@skywalker.gr

Τάνια Καρατζή
Διευθύντρια Προγραμμάτων Απασχολησιμότητας
Τηλ
.: 210 9730280, εσωτ. 213
E-mail:
tkaratzi@skywalker.gr

 

Θέματα χορηγιών και εταιρικών συμμετοχών:

Σοφία Γκοτσοπούλου
Key Account Manager
Τηλ
.: 210 9730280, εσωτ. 231
E-mail:
 sgotsopoulou@skywalker.gr

 

Σχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του συνεδρίου:

Γιάννα Μίχου
Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 216
E-mail: gmichou@skywalker.gr
Τάνια Καρατζή
Διευθύντρια Προγραμμάτων Απασχολησιμότητας
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 213
E-mail: tkaratzi@skywalker.gr

 

Συνεργαζόμενοι φορείς, υποστηρικτές και αιγίδες:

Γεωργία Κωνσταντίνου
Διευθύντρια Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 210
E-mail: gkonstantinou@skywalker.gr
Άννα Βενιέρη
Public Relations Director
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 206
E-maill: avenieri@skywalker.gr

 

Υποψηφιότητες και Επιτροπή Αξιολόγησης Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων:

Σοφία Διαμάντη
Υπεύθυνη Ερευνών
Τηλ.: 210 9730280, εσωτ. 218
E-maill: sdiamanti@skywalker.gr

 

Θέματα marketing συνεδρίου, χορηγοί επικοινωνίας και δημοσιογράφοι:

Μαίρη Κατσαπρίνη
Events Marketing Director
Tηλ.: 210 9730280, εσωτ. 242
E-maill: mkatsaprini@skywalker.gr