Ιωάννα Λαγουμίδου

Ιωάννα Λαγουμίδου, Δικηγόρος & Διαμεσολαβήτρια, Νομική Σύμβουλος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και on-line συναλλαγών

Η Ιωάννα Λαγουμίδου είναι δικηγόρος και ιδρύτρια του δικηγορικού γραφείου Ιωάννα Λαγουμίδου και συνεργάτες. Ασχολείται με όλο το φάσμα των θεμάτων του αστικού και με τους περισσότερους κλάδους του εμπορικού δικαίου. Ενδεικτικά με διαζύγια, διατροφές, πωλήσεις, μισθώσεις, κληρονομίες, επιταγές, διαταγές πληρωμής, ανακοπές κ.α. Έχει μεγάλη εμπειρία στην δικαστική πρακτική, αλλά και σε εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Η συμβουλευτική πρακτική είναι επίσης ένα από τα δυνατά της σημεία. Έχει συμβουλέψει πολλούς επιχειρηματίες, σε όλες τις φάσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας (σύσταση επιχείρησης, εταιρίας, εταιρική δραστηριότητα, χρηματοδοτήσεις, επίλυση προβλημάτων, συγχώνευση, μετατροπή εταιρικών μορφών, λύση εταιρίας). Εχει επίσης βοηθήσει πολλούς νέους , ακόμα και καινοτόμους επιχειρηματίες (start-ups) είτε πριν την έναρξη της επιχείρησης είτε αμέσως μετά. Ειδικεύεται πλέον στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται από επαγγελματίες, επιχειρήσεις κι οργανισμούς και συμβουλεύει τους πελάτες της για την συμμόρφωσή τους και την σωστή εφαρμογή των νομικών διατάξεων. Είναι επίσης ειδικά εκπαιδευμένη διαπραγματεύτρια και διαμεσολαβήτρια.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ioannalagoumidou