Δελτίο Τύπου: «Files wide shut!» Ενημερωτική ημερίδα για τον GDPR στη Θεσσαλονίκη

Με έντονο ενδιαφέρον και το κοινό να συμμετέχει ενεργά με καίριες ερωτήσεις μέχρι και τη λήξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τον GDPR «Files Wide Shut!» στη Θεσσαλονίκη.

Η ημερίδα σχετικά με τον GDPR, τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που συνδιοργάνωσε το Skywalker.gr με το «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο των δράσεων της HR Community, έλαβε χώρα την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 από τις 10:00 μέχρι τις 16:00.

Η ανταπόκριση στελεχών επιχειρήσεων, διευθυντών ασφάλειας δεδομένων, στελεχών τμημάτων ανθρώπινων πόρων και πληροφορικής, καθώς και επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής, ήταν ανάλογη του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέμα, καθώς ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), που τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 στην Ελλάδα, αφορά κάθε πολίτη και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία και αποτελεί ένα από το πιο επίκαιρα θέματα.

Ομιλητές GDPR Θεσσαλονίκης