Για όσους δεν ήταν εκεί

Το HR Community Conference & Awards 2016 ήταν μία αφορμή να συναντηθούν και να συνδιαλεχθούν στελέχη, σύμβουλοι, επαγγελματίες και φοιτητές που δρουν στον τομέα του HRM, εστιάζοντας στις ανάγκες και στις προκλήσεις της Διοίκησης Aνθρωπίνου Δυναμικού με στόχο τη δημιουργία εταιρικής και κοινωνικής αξίας.

Αυτή τη φορά το θέμα του Συνεδρίου ήταν η Μετάβαση. Η Μετάβαση από το terra στο micro, από την ογκώδη πληροφορία και την παγκόσμια κοινωνία σε μία ουσιαστική διαπροσωπική επικοινωνία και τη δημιουργία κοινότητας, η οποία διέπεται από αρχές, που έχουν ως άξονα την ανθρώπινη ευτυχία.

Σηματοδοτώντας τη δημιουργία της ανοικτής κοινότητας HR Community, στο περιεχόμενο της θεματολογίας εντάχθηκε μία βιωματική διαδικασία διαλεκτικής, οι Κόμβοι Συμβολής Εμπερίας HRM, όπου οι σύνεδροι, χωρισμένοι σε ομάδες, μίλησαν για θέματα HRM και είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τη γνώση, την εμπειρία και τους προβληματισμούς τους.

Οι πυλώνες της θεματολογίας πραγματεύτηκαν κάποια από τα Mega Trends, όπως την καινοτομία, τη διαφορετικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εστιάζοντας στη λειτουργία των συστημάτων, όπου φαίνεται να είναι ανθεκτικά εκείνα, τα οποία είναι ανοικτά και ευέλικτα στην αλλαγή.

Οι ομάδες των Κόμβων Συμβολής Εμπειρίας HRM, με την υποστήριξη του ΑΚΜΑ – Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου, αποτύπωσαν τα συμπεράσματα, τις ιδέες και τις προτάσεις τους  μέσα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, χρησιμοποιώντας κείμενα και υλικά και παρουσίασαν τη δουλειά τους στο κοινό.

Κάποια από τα θέματα που διερευνήθηκαν στις ομάδες ήταν η διακράτηση και η προσέλκυση δημιουργικού και αποτελεσματικού ανθρώπινου δυναμικού, το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, η χρήση των social media στο εργασιακό περιβάλλον, η διάχυση της πληροφορίας ανάμεσα σε νέα και παλαιά στελέχη εντός της επιχείρησης, η απόκλιση μεταξύ εκπαίδευσης και επαγγελματικής πραγματικότητας, καθώς και η αντίληψη  για τη χρήση των εργαλείων αξιολόγησης από εργοδότες και από εργαζόμενους.

Η ομιλία του κ. Πέτρου Πολυχρόνη, Διευθυντή του ΑΚΜΑ, keynote speaker του Συνεδρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολυπλοκότητα των ζωντανών συστημάτων, καθώς και η έρευνα του Skywalker.gr για τα εργασιακά στερεότυπα, καθόρισε πολλές από τις τοποθετήσεις των ομάδων.

Κοινή διαπίστωση στις παρουσιάσεις των ομάδων ήταν η σημασία της ανομοιογένειας και της διαφορετικότητας των συμμετεχόντων που προέρχονταν από διαφορετικά διοικητικά επίπεδα και ειδικότητες των Ανθρώπινων Πόρων, εμπλουτίζοντας το καταστάλαγμα της ολομέλειας.

Η σύνθεση συστημικής προσέγγισης της διεργασίας των Κόμβων Συμβολής Εμπειρίας HRM και των συμπερασμάτων γινόταν ταυτόχρονα από το επιτελείο των συνεργατών του ΑΚΜΑ και κοινοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των ομάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ