Παρουσιάσεις ημερίδας «Ευστάθεια: Ενημέρωση για σύγχρονα εργασιακά θέματα»

 

Νίκος Πρατσίδης, Managing Principal της Peopleatwork Hellas Αποτελεσματική σύνταξη αγγελιών αναζήτησης προσωπικού
Νικόλαος Σιαμάκης, Δικηγόρος/Διαμεσολαβητής, DPO Executive Η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή του GDPR
Μαρία Καλουμένου, Υπεύθυνη Μισθοδοσίας Link Οι άδειες των εργαζομένων