Τοποθεσία «Ευστάθεια: Ενημέρωση για σύγχρονα εργασιακά θέματα»

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Θεσσαλονίκη