Κατηγορίες Τιμητικών Διακρίσεων

  1. Τιμητική Διάκριση «Skywalker» – HR Community 2016.
  2. Τιμητική Διάκριση «HeRa»: HRM Yπηρεσία 2016.
  3. Τιμητική Διάκριση «HeRa»: HRM Εκπαίδευση 2016.
  4. Τιμητική Διάκριση «HeRa»: HRM Εργαλείο 2016.