Κριτήρια Διάκρισης

Οι τιμητικές διακρίσεις αποδίδονται από το διοργανωτή σε πρόσωπα, εταιρίες και οργανισμούς που επέδειξαν υψηλές ποιότητες και που εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζουν τη συλλογική αντίληψη, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του HRM.