Περιγραφή Κατηγοριών Τιμητικών Διακρίσεων

 1. Τιμητική Διάκριση «Skywalker» – HR Community 2016.
  Τιμάται πρόσωπο που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 2. Τιμητική Διάκριση «HeRa»: HRM Yπηρεσία 2016.
  Διακρίνεται Οργανισμός που προσέφερε καινοτόμες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 3. Τιμητική Διάκριση «HeRa»: HRM Εκπαίδευση 2016.
  Αφορά σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη συμβολή του στην προαγωγή γνώσης και στην τεκμηρίωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.
 4. Τιμητική Διάκριση «HeRa»: HRM Εργαλείο 2016.
  Απονέμεται σε εταιρία/δημιουργό αποτελεσματικών ή/και καινοτόμων εργαλείων που ενισχύουν την  ποιοτική διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων.

Οι εταιρίες δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα για μία μόνο κατηγορία βραβείου. Από τη δυνατότητα συμμετοχής αποκλείονται όλοι οι χορηγοί του HR Community Conference and Awards 2016, όπως και συγγενείς εταιρίες του διοργανωτή.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα οδηγήσει σε απονομές χρυσών, αργυρών και χάλκινων βραβείων, ανάλογα με το βαθμό εκπλήρωσης των κριτηρίων.

Ο διοργανωτής φέρει το δικαίωμα να διαφοροποιεί και να συμπτύσσει τις κατηγορίες βράβευσης κατά τη διακριτική του ευχέρεια, βάσει του αριθμού υποψηφιοτήτων κάθε κατηγορίας.