Πρόγραμμα Ημερίδας GDPR


ΩΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

10:00 – 10:30

Προσέλευση – Εγγραφή – Καφές

10:30 – 11:20

Βασικές Αρχές Δικαίου στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ιωάννα Λαγουμίδου, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Co-Founder Fashion Law and Business Association

11:20 – 12:10

Πολιτικές και Διαδικασίες Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών Παναγιώτης Οικονόμου, Managing Partner στην Step

12:10 – 12:30

Διάλειμμα – Καφές

12:30 – 13:20

Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Νικόλαος Δούλος, Σύμβουλος Πληροφορικής, Ανάπτυξης και Αναδιοργάνωσης Εταιριών (IT & Business Development Consultant)

13:20 – 14:10

Βασική Συμμόρφωση στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Ιωάννα Μίχου, Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων Skywalker.gr

14:10 – 14:50

Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14:50 – 15:40

Ρόλος, Εκπαίδευση και Πιστοποίηση DPO Αργυρώ Χατζοπούλου, Δ/ντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης

15:40 – 16:30

Εποπτικές Αρχές, Φορείς και Εξωτερικές Υπηρεσίες DPO

16:30

Ξενάγηση