Πρόγραμμα

Δεν υπάρχει πρόγραμμα προς δημοσίευση.
Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου HR Community Conference & Awards 2017