Το συνέδριο

Δεν υπάρχει περιγραφή συνεδρίου
Δείτε την περιγραφή του συνεδρίου HR Community Conference & Awards 2017