Σε ποιους απευθύνεται;

 • Στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Επαγγελματίες HR
 • Επιχειρηματίες
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Συμβούλους Ψυχικής Υγείας
 • Life – Business – Executive Coaches
 • Παρόχους Εργαλείων, Υπηρεσιών και Εκπαίδευσης HRM
 • Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
 • Ακαδημαϊκούς
 • Φοιτητές του Κλάδου