Γιώργος Βεϊνόγλου

Γιώργος Βεϊνόγλου, Εμπορικός διευθυντής ICON Platforms.

Αναλυτής συστημάτων λογισμικού και διαχειριστής έργων σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού.

Εστιάζεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προϊόντων και λύσεων πληροφορικής σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και στη διαχείριση ομάδων υψηλής απόδοσης.