Νίκος Σταθόπουλος

Nikos Stathopoulos  is co-founder and head of ISON Psychometrica, a Consulting, Counseling & Tests Publishing House established in 1991, based in Athens and offering services in the EMEA region. He has managed a large number of HR projects for international & local companies, state & regional organizations, and for nonprofit. He is also advisor to the Board of the Institute of Career Guidance and Counseling (IEPAS) and Coordinator of the Centre for Vocational Guidance, member of the International Association of Educational & Career Guidance and Vice President of the Board of the European Association for Career Guidance. He has also led or participated in several international and local projects funded by the European Commission aiming at the development of Human potential and combating unemployment. Nikos graduated from the School of Natural Sciences, Aristotle University, majoring in Geology, then did postgraduate studies in Economics at the same University and started his Ph.D., while obtaining his M.Sc. in Applied Statistics from the University of Leeds.

Ο Νίκος Σταθόπουλος είναι συνιδρυτής και επικεφαλής της ISON Psychometrica, εταιρίας προηγμένων συστημάτων και εφαρμογών διοίκησης που ιδρύθηκε το 1991 με έδρα την Αθήνα και προσφέρει υπηρεσίες στην περιοχή του ΕΜΕΑ. Έχει διαχειριστεί μεγάλο αριθμό έργων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για διεθνείς και τοπικές επιχειρήσεις, κρατικούς & περιφερειακούς οργανισμούς και για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Είναι επίσης σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής (IEPAS) και Συντονιστής του Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέλος του Διεθνούς Συλλόγου Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Επαγγελματικού Προσανατολισμού . Έχει επίσης διοργανώσει ή συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και τοπικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την καταπολέμηση της ανεργίας. Ο Νίκος αποφοίτησε από τη Σχολή Φυσικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομία του ίδιου Πανεπιστημίου και άρχισε το Διδακτορικό του, ενώ παράλληλα πήρε το πτυχίο M.Sc. στην Εφαρμοσμένη Στατιστική από το Πανεπιστήμιο του Leeds.