Στράτος Πάττας

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/stratos-pattas/