Σπύρος Κοττώρης, Senior Learning Professional, Certified Trainer, Certified Career & Executive Coach

Ο Σπύρος Κοττώρης είναι Οικονομολόγος ΜΒΑ, Business Coach και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων με πάνω από 10 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας. Εξειδικεύεται στα πεδία Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών. Έχει 8 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε ελληνικούς ομίλους επιχειρήσεων ως Οικονομικός Σύμβουλος και 8 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο. Οι πιστοποιήσεις και δημοσιεύσεις του συμπληρώνουν το επαγγελματικό του προφίλ. Τον τελευταίο χρόνο συμμετέχει στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Solidarity Mission ως mentor και εκπαιδευτής κυρίως σε θέματα επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης επιχειρήσεων.