Ευαγγελάτος Ανδρέας

Ε.Ε.Δι.Π-ΟΠΑ

Ο Ανδρέας Ευαγγελάτος είναι στέλεχος του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με μεταπτυχιακές σπουδές στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κρίση, καθώς και σε κλαδικές-επαγγελματικές ημερίδες, σε θέματα επικοινωνίας με έμφαση τόσο στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία όσο και στη χρήση της τεχνολογίας στο μάρκετινγκ, καθώς και στην καταναλωτική συμπεριφορά στην αγορά υγείας.
Έχει σημαντική διδακτική δραστηριότητα σε στελέχη εταιρειών και οργανισμών, ενώ έχει αναπτύξει σημαντική συμβουλευτική δράση, κυρίως σε διεξαγωγή ερευνών, σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών αναπτυξιακών έργων και σε εκπαιδεύσεις στελεχών, συνεργαζόμενος με εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής (ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ, eRational SA, DATABANK SA, FOCUS-BARI, PLAISIO, OTE, κ.λπ.), με φαρμακευτικές εταιρείες (Dade Behring Hellas [νυν Siemens], Pharmathen, Pharmanel, ROCHE, ABBVIE κ.λπ.), με φαρμακαποθήκες (ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, ΠΕΙΦΑΣΥΝ, ΟΣΦΕ κ.λπ.), αλλά και με αλυσίδες λιανικής (ΑΒ Βασιλόπουλος, METRO AEBE, κ.λπ.).

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280