Λαγουμίδου Ιωάννα

Δικηγόρος LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Διαιτητής


Δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου από το έτος 1990. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  Ιδρύτρια του δικηγορικού γραφείου “Ιωάννα Λαγουμίδου & Συνεργάτες” (www.lagoumidou.gr) και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια  με μεταπτυχιακές σπουδές.

Κατέχει τον τίτλο LL.M. στο Διεθνικό Εμπορικό Δίκαιο, στην Διαιτησία, στην Διαμεσολάβηση και στο Τραπεζικό Δίκαιο, στα πνευματικά δικαιώματα και στα προσωπικά δεδομένα.

Ασχολείται ιδιαίτερα με υποθέσεις φυσικού και ηλεκτρονικού εμπορίου,  Δικαίου  Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δικαίου Συμβάσεων και Δικαίου Πληροφορικής.

Πέραν των μεταπτυχιακών σπουδών, έχει ολοκληρώσει πολλά έργα συμμόρφωσης επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR και συμβουλεύει όποτε κληθεί προς τούτο, επιχειρήσεις και ιδιώτες για θέματα που αφορούν προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Είναι εισηγήτρια σε συνέδρια, ημερίδες  και εκπαιδευτικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με νομική θεματολογία.

Επί πλέον έχει έντονη ενασχόληση για δύο τουλάχιστον δεκαετίες, με θέματα που αφορούν το επιχειρείν των γυναικών, την ενδυνάμωση αυτών, την εξάλειψη των στερεότυπων σε βάρος των γυναικών, την καθιέρωση πολιτικών έλλειψης διακρίσεων και πολιτικών συμπερίληψης ανεξαρτήτως φύλου σε κάθε εργασιακό χώρο.

Διετέλεσε Πρόεδρος του οργανισμού “Business Professional WomenBPW Athens” για δύο τριετίες (2013-2019).

Είναι αντιπρόεδρος της “Hellenic Association of Women in Culture & Tourism” (2019- ).

Είναι μέλος του ICC Hellas.

Είναι Διαμεσολαβήτρια και Διαιτητής στους  ειδικούς  καταλόγους του ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280