Λυμπεράκη - Besson Αιμιλία

Εμπειρογνώμονας νέου management HR, ΔΒΜ-Απασχόλησης & Ευρωπαϊκών Πολιτικών, ΕΚΔΔΑ & Εμπειρογνώμονας Erasmus+, IKY


 • Πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
 • M.Sc. «Στρατηγικές Επικοινωνίας» 2014-2016, Πανεπιστήμιο Ovideus, Κωστάντζα Ρουμανίας / Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ και συνάφειας από ΑΣΕΠ EQF 7 (ISCED 6)

Δημόσιος τομέας

 • Σύμβουλος ΕκπαίδευσηςΥπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Εμπειρογνώμονας νέου management HR, Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης, Βιώσιμης Ανάπτυξης – Κοινωνικής Συνοχής & Ευρωπαϊκών Πολιτικών, ΕΚΔΔΑ
 • Πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης, Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΟΠΠΕΠ, μέλος του Κύριου Μητρώου Εισηγητών ΕΚΔΔΑ
 • Μέλος του Μητρώου αξιολογητών του ΥΠΑΙΘ του Εθνικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, (code: 3756/ 2013 στη Γαλλική Γλώσσα, Αξιολογήτρια Προφορικού Λόγου)
 • Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, με θεματικές Εκπαίδευση Ενηλίκων & Εκπαίδευση-Κατάρτιση & ΜμΕ, ΙΚΥ
 • Μέλος τουδικτύου Alumni, συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας σε θέματα εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας
 • Mέλος του δικτύου EPALE / E.E. στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης δεξιοτήτων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Μέλος του δικτύου Fun ΜOOC / Le MOOC “Le manager augmente par l’ intelligence artificielle”- management HR
 • Μέλος της OΔΕ (Ομάδα Διοίκησης Έργου) για τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής)
 • Μέλος Επιτροπών Ψηφιακού Οργανογράμματος και Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Επιστημονική συνεργάτης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / Κύπρου (Unic of Nicosia) σε θέματα εκπαίδευσης - απασχόλησης - επιχειρηματικότητας
 • Υπότροφος από τη Γαλλική Κυβέρνηση σε Διεθνή Κύκλο Σπουδών «management» και Διαχείρισης Ανθρώπινου  Δυναμικού στην  Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) – Paris

Ιδιωτικός τομέας

Εργαζόμενη επί 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας

 • Πρώην Διευθύντρια Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΓΣΕΒΕΕ – ΜμΕ, για 5 χρόνια (θητεία στη ΓΣΕΒΕΕ 1990-1998)
 • Πρώην τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) - ΕΟΠΠΕΠ του υπουργείου Εργασίας και Απασχόλησης, για 3 χρόνια
 • Δημιουργία ΚΕΚ / ΓΣΕΒΕΕ εθνικής εμβέλειας

Άλλες γνώσεις

 • Γνώστης τριών (3) ξένων γλωσσών: Αγγλικά - Γαλλικά – Ιταλικά
 • Πιστοποίηση «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων»
 • Πιστοποίηση «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση - εξ αποστάσεως»

Άλλες δραστηριότητες

 • Μέλος του Δ.Σ. της Επιστημονικής Ένωσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ΕΕΤΕΚ
 • Mέλος του μητρώου εισηγητών του Skywalker Επιχειρηματικής Συνέχειας – Human Resources HR σε θέματα εκπαίδευσης – κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
 • Ειδική Γραμματέας Δ.Σ. της Διπλαρείου Βιοτεχνικής Σχολής
 • Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ΠΑΔΟΠ - Παρατηρητήριου Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συγγραφικό έργο

Συγγραφέας Βιβλίου «Εκπαίδευση με όραμα την Ανάπτυξη» (Ιανουάριος 2019)

 • Διαθέτει ευρύ εκπαιδευτικό-συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε θέματα δημόσιας διοίκησης - οικονομίας, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, management ανθρώπινου δυναμικού, ευρωπαϊκών πολιτικών και επιχειρηματικότητας
 • Μόνιμη συνεργάτης και αρθρογράφος στον πολιτικό και οικονομικό τύπο, καθώς και σε φορείς εκπαίδευσης – απασχόλησης – επιχειρηματικότητας - πολιτισμού και στα «newsletters» των Επιμελητηρίων Ελλάδας
 • Μέλος της πλατφόρμας εμπειρογνωμόνων ΕΚΔΔΑ στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού – θεματικές διδασκαλίας

Εθνικότητα: Ελληνική - Γαλλική
Έγγαμη, μητέρα μίας κόρης φοιτήτριας

e-mail: elymperaki@minedu.gov.gr
           emilylymperaki@yahoo.com

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280