Ματθαίδης Μάνθος

Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, με εξειδίκευση στην εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή ανθρώπινου δυναμικού. Διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων στελέχωσης για λογαριασμό πολυεθνικών εταιρειών αλλά και δυναμικά αναπτυσσόμενων startup, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης. Τομείς εξειδίκευσης - ειδικές γνώσεις: Προσέλκυση υποψηφίων, στοχευμένη αναζήτηση στελεχών, αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων, ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας, σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού, e-recruitment, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ψυχομετρικά τεστ (RDACertifiedConsultant), Κέντρα Αξιολόγησης (AssessmentCentres), CompetencyBasedInterviews (CBI), startuprecruitment.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280