Θεματικές ενότητες συνεδρίου

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου:

 • Εισαγωγική ομιλία: HR Bedtime Stories
 • Panel I: Συμμόρφωση ή Συναίνεση;
  Στελέχη και σύμβουλοι επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικοί επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης θα συναντηθούν για να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τη σύνθεση των δύο προσεγγίσεων στη διαμόρφωση συμπεριφορών και εταιρικής κουλτούρας.
 • Keynote speech:
  «Η αφήγηση ως μέθοδος εναρμόνισης συμπεριφορών και μέσο εξομάλυνσης της οργανωσιακής συνοχής».
 • Panel II: Time for Stories
  CEOs και ΗR Μanagers καταθέτουν την εμπειρία τους και το παράδειγμά τους μέσα από videos και ζωντανές παρουσιάσεις σχετικά με το πώς οι ιστορίες έχουν επιδράσει στην εταιρική κουλτούρα και ταυτότητα.
 • Κόμβοι εμπειρίας HRM: Πες τους Κανόνες με ένα Παραμύθι
  Οι σύνεδροι θα επιλέξουν εταιρικούς κανόνες, θα σχηματίσουν ομάδες και με τη βοήθεια facilitators θα πλάσουν σχετικές ιστορίες που θα επιδρούν στην εταιρική κουλτούρα. Στην ενότητα αυτή θα προσεγγίσουμε βιωματικά πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αφηγηματική μέθοδος στην επαναδιατύπωση του εταιρικού κανονιστικού πλαισίου. Τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας θα παρουσιαστούν από τους συμμετέχοντες στην ολομέλεια και θα συμπεριληφθούν στο Hellenic HR Community Report.
  Επιστημονική υποστήριξη: Παναγιώτης Κόντος,Υποψήφιος Διδάκτορας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
 • Panel III: HR Bedtime Toolbox
  Παρουσίαση έρευνας Skywalker.gr. Εναρμόνιση μέσων, τεχνικών και υπηρεσιών. Θα παρουσιαστούν χρήσιμα εργαλεία για την επιλογή, τη σύνθεση και τη χρήση των ιστοριών στο πλαίσιο των οργανωσιακών αναγκών.
 • Απονομή βραβείων & τιμητικών διακρίσεων: HR Community Awards 2017

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280