Βασικοί άξονες συνεδρίου

Το HR Community Conference & Awards 2019 είναι αφιερωμένο στο παιχνίδι που:

 • ενσωματώνεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον με απαιτήσεις παραγωγικότητας.
 • εφευρίσκει και υλοποιεί στρατηγική.
 • μοντελοποιεί και μετασχηματίζει την «παιγνιώδη» σε παραγωγική διαδικασία.
 • κοινωνικοποιεί μέσα από την υιοθέτηση ρόλων και συμπεριφορών.
 • εμπλουτίζει τη γνώση των εργαζομένων.
 • ενισχύει την εμπειρία και τη φαντασία τους.
 • αυξάνει και βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα των εργαζομένων.
 • ενισχύει τη δέσμευση του εργαζομένου.
 • αναπτύσσει αναγκαίες δεξιότητες της σύγχρονης εποχής.
 • ενσωματώνει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία στη διαδικασία του.
 • διαμορφώνει με νέους όρους και κανόνες την εταιρική κουλτούρα.
 • εξελίσσει την καινοτομία σε βάθος.
 • εντέλει οραματίζεται να παράγει, εκτός από υπηρεσίες και προϊόντα, ανθρώπινη ικανοποίηση.

Στην κεντρική ομιλία, στα πάνελ και στους κόμβους εμπειρίας θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θέματα όπως:

 • Παίγνια.
 • Παραγωγικότητα.
 • Το παιχνίδι στην ανάπτυξη / διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων.
 • Το on-line gaming στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών.
 • Παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση.
 • Εικονική και εμπλουτισμένη πραγματικότητα με όρους παιχνιδιού.
 • Μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας με διεργασία παιχνιδιού.
 • Η μοντελοποίηση της παραγωγής σε παιχνίδι.
 • Τι μπορώ να κάνω με το work gamification.
 • Πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η ζεύξη των δεξιοτήτων των gamers και των αθλητών (dual career) για νέα παραγωγικά μοντέλα, βασισμένα στο παιχνίδι.
 • Παιχνίδια που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην παραγωγική διαδικασία από   οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και παρουσιάζουν αποτελέσματα (best practices).
 • Η βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη στην τουριστική «βιομηχανία» μέσω της «παιχνιδοποίησης».

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280