Κόμβοι εμπειρίας συνεδρίου

Οι σύνεδροι θα χωριστούν σε ομάδες και θα προσπαθήσουν βάσει των δικών τους εμπειριών ή και όσων δημιουργηθούν από τη διεργασία να σκεφτούν και να προτείνουν,  να διαψεύσουν ή και να επαληθεύσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του παιχνιδιού για την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων.

Στόχος των εργαστηρίων είναι η bottom-up συγκέντρωση γνώσης και η ανάπτυξη της  συν-δημιουργίας μέσα από ομάδες, δίκτυα και κοινότητες.

Η όλη διεργασία θα συντονιστεί από εξειδικευμένους facilitators.

Οι ομάδες θα αποτυπώσουν τις ιδέες τους, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους μέσα από την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη φαντασία τους.

Τα αποτελέσματα όλης αυτής της διεργασίας θα συμπεριληφθούν στο Hellenic HR Community Report, αφού παρουσιαστούν από τους συνέδρους στην ολομέλεια.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280