Χορηγικά πακέτα

Διακεκριμένος χορηγός | κόστος: 20.000 € + ΦΠΑ

 • Stand στο φουαγιέ του συνεδρίου
 • Προβολή λογοτύπου στο έντυπο και ψηφιακό υλικό του συνεδρίου
 • 1 αποκλειστική αποστολή newsletter μέσα στο 2023
 • 1 παρουσία στο μηνιαίο newsletter του skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα
 • 8 προσκλήσεις για το συνέδριο για εργαζομένους ή συνεργάτες
 • Διαφημιστικό υλικό στο folder του συνεδρίου
 • Banner στο skywalker.gr διαστάσεων 728x90 για 600.000 εμφανίσεις
 • Προώθηση στα social media του skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα

Χορηγός | κόστος: 10.000 € + ΦΠΑ

 • Stand στο φουαγιέ του συνεδρίου
 • Προβολή λογοτύπου στο έντυπο και ψηφιακό υλικό του συνεδρίου
 • 1 παρουσία στο μηνιαίο newsletter του skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα
 • 4 προσκλήσεις για το συνέδριο για εργαζομένους ή συνεργάτες
 • Διαφημιστικό υλικό στο folder του συνεδρίου
 • Banner στο skywalker.gr διαστάσεων 728x90 για 300.000 εμφανίσεις
 • Προώθηση στα social media του skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα

Υποστηρικτής | κόστος: 5.000 € + ΦΠΑ

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280