Οι συμμετέχοντες:

  • Προσανατολίζονται σε ανθρωποκεντρικά μοντέλα διοίκησης με εργαλεία που επιτρέπουν την ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων με σεβασμό σε αξίες και στην ανθρώπινη ευτυχία.
  • Συναντώνται, ενημερώνονται και προβληματίζονται για το επιχειρηματικό περιβάλλον, μεθόδους, μέσα και τάσεις στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και για τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής αγοράς μέσω θεματολογίας, παρουσιάσεων και ερευνών.
  • Αναπτύσσουν και δημιουργούν κέντρα σκέψης, συντελώντας στην αποτύπωση των ελληνικών δεδομένων του HRM στην Ελλάδα. Ανταλλάσσουν και καταγράφουν ιδέες, λύσεις και προτάσεις για θέματα που αφορούν στις λειτουργίες και στις ανάγκες του HRM.
  • Συνδιαλέγονται με επαγγελματίες του τομέα τους αλλά και με εμπλεκόμενους φορείς και παρόχους υπηρεσιών, σε μια σύνθεση που καλύπτει ευρύ φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του οικοσυστήματος του HRM στην Ελλάδα.
  • Εντάσσονται και γίνονται συνδημιουργοί της Hellenic HR Community και αξιοποιούν τη δημοσιότητα του συνεδρίου μέσα από την προβολή τους σε μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280