Όροι συμμετοχής στα βραβεία

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.
 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού, εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή της Εταιρείας.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές και θα ανακοινωθεί μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των εταιρειών που ψηφίστηκαν από την επιτροπή ως υποψήφιοι (shortlist) και τα ονόματα των νικητών σε κάθε κατηγορία.
 • Οι συμμετέχουσες Εταιρίες ή Οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση, υποψηφιότητες τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για το διαγωνισμό των HR Community Awards του Skywalker.gr και της Ethos Media.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως του Skywalker.gr, της Ethos Media και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Το Skywalker.gr, η Ethos Media S.A. και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων HR Community Awards διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης πχ πλήθος συμμετοχών, συμμετέχουσες εταιρίες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα Επιχείρηση ή Οργανισμός δεν επιθυμεί γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Αποδοχή όρων δήλωσης συμμετοχής

Οι “Όροι δήλωσης συμμετοχής” για τα HR Community Awards 2015, όπως διατυπώνονται στο παρόν, θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας. Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε από τις διατάξεις τους.

Προθεσμία δήλωσης υποψηφιότητας

Η τελική ημερομηνία δήλωσης υποψηφιότητας για τα HR Community Awards 2015 είναι η 4η Μαΐου 2015 στις 5 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: awards.hrcommunity.gr

Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

Πολλαπλή συμμετοχή

Μπορείτε να υποβάλετε όσες υποψηφιότητες επιθυμείτε, όμως κάθε δήλωση υποψηφιότητας υπόκειται σε χωριστό κόστος συμμετοχής. Για πέρα της μίας δηλώσεις συμμετοχής στα HR Community Awards 2015 προσφέρουμε διάφορες εκπτώσεις (βλ. παρακάτω).

Κόστος υποψηφιότητας

 • € 300 για 1-3 υποψηφιότητες
 • € 100 για κάθε επιπλέον υποβολή
 • € 120 για κάθε θέση στην τελετή απονομής των HR Community Awards 2015
 • € 700 για ένα τραπέζι οκτώ ατόμων στην τελετή απονομής των HR Community Awards 2015

Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α

Προνόμια υποψηφιότητας

Κάθε εταιρία με την πρώτη δήλωση υποψηφιότητας δικαιούται δύο συμμετοχές στο συνέδριο HR Community Conference & Awards 2015 που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την τελετή απονομής των HR Community Awards 2015 (14 Μαΐου). Σε περίπτωση που ένας οργανισμός επιλεγεί ως ένας από τους τρεις φιναλίστ για τη διεκδίκηση κάποιου βραβείου, θα δικαιούται μία θέση στην τελετή απονομής των βραβείων.

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ληφθεί, μαζί με τον πλήρη φάκελο δήλωσης υποψηφιότητας, πριν από ή μέχρι και την 4η Μαΐου 2015 (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας).
Το κόστος υποψηφιότητας καταβάλλεται για κάθε μία από τις δηλώσεις συμμετοχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Μία δήλωση συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία υποβολή υποψηφιότητας σε μία από τις υποκατηγορίες βραβείων. Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.
Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία της κάθε κατηγορίας και / ή υποκατηγορίας βραβείου στην οποία / στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.
Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής.
Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς της ETHOS MEDIA S.A.:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΒΑΝ : GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ : GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461
Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με φαξ στο: +30 210 9984953 υπόψιν κυρίου Κωνσταντίνου Σαλβαρλή ή με e-mail στη διεύθυνση: awards@hrcommunity.gr, με την επωνυμία της εταιρίας σας, αναφέροντας το βραβείο / βραβεία για τα οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σαλβαρλή (+30 210 9984909) για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στην πληρωμή του κόστους συμμετοχής στα HR Community Awards 2015.

Υλικό Τεκμηρίωσης Υποψηφιότητας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:
Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα
Σύντομη περιγραφή της πρακτικής HR μέχρι 300 λέξεις (ενδέχεται να δημοσιευθεί)
Περιγραφή των στόχων έως 1000 λέξεις (εμπιστευτική – δεν θα δημοσιοποιηθεί) για τους οποίους σχεδιάστηκε η πρακτική ή η δράση.

Σας παρακαλούμε οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές με τη δήλωση υποψηφιότητάς σας. Το συνοδευτικό υλικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κλπ, προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλείσθε όπως τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία είναι – πέρα από συναφή με τη συμμετοχή σας – περιεκτικά και ξεκάθαρα.
Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
Βίντεο: σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού σας υλικού, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλη πλατφόρμα δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.
Ιστοσελίδες: εάν στη φόρμα υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό σας υλικό παραπέμπετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας, μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η Κριτική Επιτροπή δεν θα διαθέτει το χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας.

Διαδικασία βράβευσης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό, όπου αυτό απαιτείται (βλ. παραπάνω). Οι συναντήσεις των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα είναι μυστικές και η αλληλογραφία η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ή με τις αποφάσεις των Κριτών δεν θα γνωστοποιείται στην Ethos Media S.A. και στη Skywalker.gr.
Η Κριτική Επιτροπή και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια, με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε κατηγορία. Οι διοργανωτές επίσης επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ακυρώσουν, οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Οι διοργανωτές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές και τους δύο επιλαχόντες ή τους τρεις φιναλίστ κάθε υποκατηγορίας θα δημοσιοποιούνται πριν ή μετά την παρουσίαση των υποψηφίων. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους διοργανωτές, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί.
Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι οι διοργανωτές θα προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία HR Community Awards 2015, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή/και στους νικητές.

Νικητές

Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό. Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν την έναρξη του συνεδρίου HR Community Conference & Awards 2015, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2015. Η τελετή απονομής των βραβείων HR Community Awards 2015, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία HR Community Awards 2015, οι υποψήφιοι ρητά συναινούν ότι οι διοργανωτές, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό / διαφημιστικό υλικό.

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σε σχέση με τα βραβεία HR Community Awards 2015, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαλβαρλή στο τηλέφωνο 210 9984909 ή στο e-mail: awards@hrcommunity.gr και με την κυρία Άννα Βενιέρη στο τηλέφωνο 210 9730280 ή στο e-mail: pr@skywalker.gr

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280