Κριτήρια αξιολόγησης βραβείων

Κριτήρια Βράβευσης

Οι κριτές θα αποφασίσουν με βάση το κατά πόσο οι υποψηφιότητες πληρούν τα κριτήρια βράβευσης, στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Η ελεύθερη έκφραση απόψεων και ιδεών από τους υπαλλήλους, όπως διασφαλίζεται μέσα από τη στρατηγική και τις μεθόδους.
 • Η δέσμευση του προσωπικού στην εταιρία, όπως προκύπτει από το μέσο όρο χρόνων παραμονής των εργαζομένων.
 • Η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος που διασφαλίζει την υγεία, τη διαχείριση του άγχους και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Η δέσμευση και η εφαρμογή στρατηγικών Ε.Κ.Ε.
 • Η συμβολή των εργαλείων και των συστημάτων HR στην αποτελεσματική και ποιοτική διαχείριση θεμάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως είναι η αξιολόγηση, η εκπαίδευση, η εσωτερική επικοινωνία, η προσέλκυση, η επιλογή.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση κρίσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να μην αυξηθούν τα επίπεδα άγχους του προσωπικού.
 • Η καλύτερη μέθοδος για τη διαχείριση αμοιβών, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της εκπαίδευσης προσωπικού και η αξιολόγησή της, καθώς και η κινητοποίηση του προσωπικού.
 • Η συμβολή της Διοίκησης της εταιρείας και του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.
 • Η αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικής HR που σχεδιάστηκε στην Ελλάδα σε θυγατρικές του εξωτερικού.

Τους νικητές των βραβείων θα επιλέξει Επιτροπή Βράβευσης από έμπειρα στελέχη με σφαιρική γνώση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διαδικασία Βράβευσης

Η Επιτροπή Βράβευσης ψηφίζει με βάση τα κριτήρια, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί για τις αντίστοιχες κατηγορίες βραβείων. Κάθε υποψηφιότητα λαμβάνει βαθμολογία από 1 ως 100.
Οι υποψηφιότητες που θα λάβουν τελική βαθμολογία:

 • από 71 ως 80 θα παραλάβουν Bronze βραβείο
 • από 81 ως 90 θα παραλάβουν Silver βραβείο
 • από 91 ως 100 θα παραλάβουν Gold βραβείο

Δύναται να υπάρχουν παραπάνω από μία διακριθείσα εταιρεία στην κατάταξη Bronze, Silver & Gold αντίστοιχα ανά βραβείο.
Οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών ειδοποιούν όλους τους φιναλίστ για το είδος της διάκρισής τους (Gold ή Silver ή Bronze) για να προσέλθουν στην τελετή απονομής των HR Community Awards 2015.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280